[1]
S. S. . Rustamjonovich, “HARBIY KO‘NIKMALARNI SHAKLLANTIRISHDA PSIXOLOGIK ASOSLAR”, ISEPSMJ, vol. 4, no. 1, pp. 22–26, Jan. 2023.