[1]
Rustamjonovich, S.S. 2023. HARBIY KO‘NIKMALARNI SHAKLLANTIRISHDA PSIXOLOGIK ASOSLAR. INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION AND PRACTICE. SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL. 4, 1 (Jan. 2023), 22–26.