O‘ZBEKISTONDA GENDER MASALASI: TARIX, QARASHLAR VA MUNOSABAT

Authors

  • Xolmatova Umida Sharof Rashdov Nomidagi Samarqand Davlat Universiteti Magistranti

Keywords:

GENDER, QARASHLAR VA MUNOSABAT

Abstract

Gender tenglik xususyitalari insoniyatning sivilizatsiyasida, uning rivojlanishida muhim rol o‘ynagan. Tarixdan ma'lumki gender tenglik masalasi doim dolzarb bo‘lib kelgan. Ayollar bilan erkaklar o‘rtasida teng huquqlilik bo‘lmaganligibois ayollarning iqtisodiy , ijtimoiy siyosiy huquqlar uzoq davrbmobaynida buzilib kelgan. har doim ham jamiyat ayollar manfaatlari tomon yonbosishmagan. Istisno tariqasida matriarxat davrida urug' ayol kishi tomondan belgilanib, jamiyatda ayollarning o‘rni mustahkam bo‘lgan. Ammo, vaqtlar o‘tib shar-sharoit, iqlim o‘zgarishi, jamiyat hayotining tubdan o‘zgarib ketishi jismonan baquvvat, og'ir mehnatni bo‘yniga olib urug'ni, jamiayatni asrab qolish imkoniyatiga ega erkaklar tarix sahnasiga chiqishdi.

References

Yangilanayotgan O‘zbekistonda xotin-qizlarning ilm-fan taraqqiyotidagi roli mavzusida 1-xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallar to‘plami. Gender tenglik. O‘zbekiston Respublikasida gender tengligining tarixi va rivojlanish tendensiyalari. Aliyeva Kamola Ravshanovna.

Irisov.A.N. Abu Ali Ibn Sino.T.: 1980

Qur'oni Karim. T.: "O‘zbekiston" 1992

Симона де Бовуар. Второй пол. См. Хрестоматия к курсу «Основы гендерных исследований» (далее «Хрестоматия») М. МЦГИ МВШСЭН, 2001, с. 31. F. Ahmedshina, O. Shnirova, I. Shkolnikov. "Ayollar tarixidan" " gender tarixiga"." Gender tarixining konsesiyasi. Gender munosabatlar va amaliyotiga kirish"

Shamsiyeva M.X. Gender tenglik. Buxoro Davlat Universiteti ilmiy axboroti.G‟G‟2015. №1.

Turkiston maktablarining tashkil etilishida jadidchilik harakati, xotin-qizlar ta'limi ahamiyati.Nazarov Alisher Abdisamadovich. Ta'lim va innovatsion tadqiqotlar 2022-y. № 6.

Gender munosabatlar nazariyasi va amaliyotiga kirish. T.: 2007.

O‘zbekiston Respublikasi Oila va Mehnat kodekslarining gender ekspertizasi. Toshkent, 2008

https://www.xabar.uz/uz/madaniyat/amir-temur-lashkarlari-orasida-ayollar

https://cyberleninka.ru/article/n/yangi-o-zbekistonda-ayollar-huquqlarini-himoya-qilish-bo-yicha-xalqaro-harakatning-tarixiy-taraqqiyoti/viewer.

Downloads

Published

2023-01-26

How to Cite

Umida, X. (2023). O‘ZBEKISTONDA GENDER MASALASI: TARIX, QARASHLAR VA MUNOSABAT. INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION AND PRACTICE. SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL, 4(1), 64–68. Retrieved from https://bilig.academiascience.org/index.php/isepsmj/article/view/1045