ALISHER NAVOIY IJODIDA TA’LIM VA TARBIYA

Authors

  • Gulbahor Rahimova O‘zbekiston-Finlandiya Pedagogika instituti dotsenti
  • Fayziyeva Sh. O‘zbekiston-Finlandiya Pedagogika instituti talabasi

Keywords:

tarbiya, ta’lim, ma’rifat, pand-nasihat, hikmat, g‘azal, hikoyat

Abstract

Ushbu maqolada Alisher Navoiy ijodidagi ta’lim va tarbiya masa¬lalari badiiy jihatdan tahlil qilingan. Ulug‘ mutafakkir ijodining yosh avlod ma’naviyatini shakllantirishdagi ahamiyati haqida mulohaza yuritilgan.

References

Алишер Навоий. МАТ, 20 жилдлик. 5-жилд. – Т.: “Фан”, 1997. 431 б.

Алишер Навоий. МАТ, 20 жилдлик. 6-жилд. – Т.: “Фан”, 1998. 514 б.

Алишер Навоий. МАТ, 20 жилдлик. 6-жилд. – Т.: “Фан”, 1998. 514-б.

Алишер Навоий. МАТ, 20 жилдлик. 3-жилд. – Т.: “Фан”, 1997. 550-б.

Алишер Навоий. МАТ, 20 жилдлик. 5-жилд. – Т.: “Фан”, 1997. 493-б.

Алишер Навоий. МАТ, 20 жилдлик. 5-жилд. – Т.: “Фан”, 1998. 599-б.

Алишер Навоий. МАТ, 20 жилдлик. 5-жилд. – Т.: “Фан”, 1998. 505-б.

Алишер Навоий. МАТ, 20 жилдлик. 3-жилд. – Т.: “Фан”, 1997. 545-б.

Milliy istiqlol g‘oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar. –T.: O‘zbekiston”, 2000, 56-b.

Алишер Навоий. МАТ, 20 жилдлик. 4-жилд.– Т.: “Фан”, 1998. 521-б.

O‘qish kitobi. Umumta’lim maktablari uchun darslik. 3-sinf. –T.: “O‘qi¬tuvchi”, 2020. –57 b.; Tarbiya. Umumta’lim maktablari uchun darslik. 3-sinf. –T.: “O‘qituvchi”, 2021. – 48 b.

Shodiyev Fakhriddin Teshaevich. ALISHER NAVOI'S INTERPRETATION OF GLOBAL IDEAS ON HUMAN PERFECTION. DOI: 10.5958/2249-7137.2021.02536.2.

https://www.indianjournals.com/ijor.aspx?target=ijor:aca&volume=11&issue=11&article=098

Downloads

Published

2023-01-25

How to Cite

Rahimova, G. ., & Sh. , F. . (2023). ALISHER NAVOIY IJODIDA TA’LIM VA TARBIYA. INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION AND PRACTICE. SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL, 4(1), 60–63. Retrieved from https://bilig.academiascience.org/index.php/isepsmj/article/view/1044