ABDULLA QODIRIY IJODIDA NAVOIY AN’ANALARI

Authors

  • Axrorova Mahina Avazovna Samarqand davlar universiteti Maktabgacha va boshlang‘ich ta’lim fakulteti o‘qituvchisi

Keywords:

jadid, obraz, milliy til, xamsanavislik an’anasi, roman, adab, fan, ma’rifat, ruboiy, hikmatlar, ilm-fanni egallash, ilm o‘rganish, iste’dod, mumtoz adabiyoti

Abstract

Yurtimiz mustaqillikni qo‘lga kiritganidan barcha sohalarda keng ko‘lamli, samarali ishlar olib borilmoqda. Ko‘p asrlik mumtoz adabiyotimizning boy mundarijasi, sirqirra ijodkorlarni yanada chuqurroq idrok etishda, shuningdek, adabiy an’analar to‘liq yoki yetarli darajada o‘rganilmagan faoliyatlari bir tomonlama baholangan jadid ijodkorlari haqida ko‘pgina ishlar amalga oshirilmoqda. Jadid adabiyoti namoyandalari ijodiga bugungi kunda qiziqish yanada oshmoqda. Mazkur maqolada ham, Jadid adabiyoti yozuvchisi Abdulla Qodiriy ijodidagi Alisher Navoiy an’analari o‘rganilgan. Unda Qodiriy va Navoiy asarlarini g‘oyaviy va badiiy jihatlari tahlil qilingan. Ularning o‘xshash jihatlari asarlaridan misollar bilan keltirib o‘tilgan. Qodiriy va Navoiy har ikkala yozuvchi ma’rifatpar shaxs ekanligi, xalq, millat uchun jon kuydirgan ijodkorliklari ilmiy asoslarda berilgan.

References

Karimov Bahodir Jadidlar. Abdulla Qodiriy [Matn]: risola. Toshkent, Yoshlar nashriyot uyi, 2022-yil,160-b.

Tojixon Sobitova Alisher Navoiy “Xamsa”sining yaratilishida boshqa Xamsanavislarning roli. Academic research in educational sciences journal. Volume-2, 2021.

O. Madayev “Navoiy suhbatlari”, O‘qituvchi,-T., 2018.-158-b.

Nodira Ofoq Jadid va Navoiy “Tafakkur” jurnali, 2020-yil, 3-son

Nodira Afoqova Jadid she’riyati poetikasi. Toshkent, O‘zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi “Fan” nashriyoti, 2005-yil.

Abdulla Qodiriy O‘tkan kunlar. Toshkent, “Sharq” nashriyoti, 2004-yil.

Downloads

Published

2023-01-17

How to Cite

Avazovna, A. M. . (2023). ABDULLA QODIRIY IJODIDA NAVOIY AN’ANALARI. INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION AND PRACTICE. SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL, 4(1), 32–36. Retrieved from https://bilig.academiascience.org/index.php/isepsmj/article/view/1038