TA’LIM JARAYONIDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI

Authors

  • Saliyeva Nigora Sadikovna Farg‘ona jamoat salomatligi tibbiyot institute, Lotin tili, pedagogika va psixologiya kafedrasi o‘qituvchisi

Keywords:

Zamonaviy pedagogik texnologiyasi tushunchasi, “Aqliy hujum” metodi, “Tarmoqlar” metodi, “3×4” metodi, “Blits-o‘yin” metodi, “Intervyu” texnikasi, “Bumerang” texnikasi

Abstract

Ushbu maqolada taʼlim tizimida oʻquvchilarning intellektual salohiyatini rivojlantirishda zamonaviy pedagogik texnologiyaning ahamiyati toʻgʻrisida fikrlar bayon etilgan. Dars jarayonidaqoʻllanilishi mumkin boʻlgan interfaol metodlar, ularning asosiy maqsad va vazifalari, samaradorligi haqida ma’lumotlar berilgan.Shuningdek, ushbu metodlarning afzallik va kamchiliklari ham yoritilgan.

References

Sh.M.Mirziyoyev. Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan quraylik. –T.:“O‘zbekiston”, 2017. - 488 b.

Ishmuxamedov R.J. Innovatsion texnologiyalar yordamida ta’lim samaradorligini oshirishyo‘llari. T.2004

Ochilov M. Yangi pedagogik texnologiyalar. Qarshi.: Nasaf. 2000.

Saydahmedov N. Yangi pedagogik texnologiyalar (nazariya va amaliyot). - T.: Moliya, 2003.

Ta’limning faol usullari. Uslubiy tavsiyalar. TVPQTMOI. T.2004.

P.Yusupova. Maktabgacha tarbiya pedagogikasi. T., 1995 y.

N. Djamilova va O.U.Xasanboeva “Pedagogika fanlarini o‘qitish metodikasi” T., 2009y

Muhidova, O. N. Methods and tools used in the teaching of technology tochildren // ISJ Theoretical & Applied Science, 04 (84), (2020), 957-960.

О.Н. Мухидова Компетентностный подход к развитиюпрофессиональной деятельности учителя // Вестник науки иобразования 97 (№ 19 (97).Часть 2), С 88-91

О.Н. Мухидова Электронное обучение в высшем образовании //Вестник магистратуры, 1-5 (100) 2020 C 43-44

Downloads

Published

2023-01-17

How to Cite

Sadikovna, S. N. . (2023). TA’LIM JARAYONIDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI. INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION AND PRACTICE. SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL, 4(1), 27–31. Retrieved from https://bilig.academiascience.org/index.php/isepsmj/article/view/1037