YANGI O‘ZBEKISTON TARAQQIYOTIDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISHNING IJTIMOIY-PSIXOLOGIK JIHATLARI

Authors

  • Yavkochdiyeva Dilafruz Egamqulovna O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi, davlat boshqaruv akademiyasi “Boshqaruv mahorati”, kafedrasi o‘qituvchisi

Keywords:

Yangi O‘zbekiston, inson kapitali, davlat, jamiyat, taraqqiyot strategiyasi, ijtimoiy omillar, psixologik omillar, faol inson kapitali, passiv inson kapitali, manfiy inson kapitali, inson kapitalini rivojlantirish

Abstract

Ushbu maqolada Yangi O‘zbekiston taraqqiyotida inson kapitalini rivojlantirishning ijtimoiy-psixologik jihatlari haqida fikr-mulohazalar berilgan.Unda inson kapitali nazariyasining paydo bo‘lishidagi ijtimoiy-psixologik qarashlar, inson kapitali shakllari va tasniflari haqida ilmiy ma’lumotlar berilgan. O‘zbekistonning Jahon banki tomonidan o‘tkazilgan inson kapitali reytingidagi ishtiroki va uning manfaatli jihatlari hamda mavzuga oid hozirgi kunda mamlakatimiz taraqqiyotida muhim bo‘lgan omillar xususida yoritilgan.

References

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022 — 2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-sonli Farmoni.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2022-yil 20-dekabr kuni O‘zbekiston xalqiga va Oliy Majlisga yo‘llagan Murojaatnomasi.

Акрамова Ш.Г.Инсон капитали: моҳияти ва униўрганишга ёндашувлар.Т.,Иқтисод ва молия/экономика и финансы № 10, 2011.53-бет.

Drucker P. Samarali boshqaruv. - M: GRAND, 2001 yil.

Grishnova O., Tartichna L. Inson kapitali toifasining iqtisodiy tabiati va qiymati // Ukraina: amaliyot aspektlari. - № 7. - 2003. - B.33-37.

Dyatlov S.A. Inson kapitali nazariyasi asoslari. - Sankt-Peterburg: Sankt-Peterburg iqtisodiyot va moliya universiteti nashriyoti, 1994. - P.56.

Zuev A., Myasnikova L. "Intellektual kapital" // RISK. - № 4. - 2002. - B.4-13.

Shchetinin V. "Inson kapitali va uni talqin qilishning noaniqligi" // MEiMO. - № 12. - 2001. - B.42-49.

Kritskiy M.M. Inson kapitali. - L .: Leningrad davlat universiteti nashriyoti, 1991. - S. 120.

Kendrik D. AQSHning umumiy kapitali va uning shakllanishi. Per. ingliz tilidan. - M.: Taraqqiyot, 1978. - S. 275.

Dutkevich Ya.M. Inson kapitalining shakllanishi va vikariatsiyasi (ijtimoiy va iqtisodiy jihat): Dis. ... qand. iqtisodiyot Fanlar. - K., 1997. - 47 b.

Antonyuk V.P., Lashchenko I.N., Skazhenik Yu.B. Korxonaning inson kapitali va uning rivojlanish strategiyasi. - 2004. - No 4 (26). - B.175-181.

Shulltz T.V. Inson kapitaliga investitsiyalar. N.Y.: Erkin matbuot, 1971 yil.

Bekker G.S. Inson kapitali: nazariy va empirik tahlil. - N.Y.: Milliy iqtisodiy tadqiqotlar byurosi, 1964 yil.

Downloads

Published

2023-01-17

How to Cite

Egamqulovna, Y. D. . (2023). YANGI O‘ZBEKISTON TARAQQIYOTIDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISHNING IJTIMOIY-PSIXOLOGIK JIHATLARI. INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION AND PRACTICE. SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL, 4(1), 16–21. Retrieved from https://bilig.academiascience.org/index.php/isepsmj/article/view/1035